Dag - skipatrulje i Trysil

Skisikkerhet er den høyest prioriterte oppgaven i norske alpinanlegg.
Våre alpinanlegg lever av å tilby våre gjester trygge og gode skiopplevelser, skisikkerhet står derfor svært sentralt i vår virksomhet. Hvis ikke publikum føler seg trygge, vil de holde seg borte fra alpin skikjøring. Det er viktig å si at til tross for at man kan skade seg ved å drive skikjøring som i all annet idrett, så er det allikevel heldigvis veldig trygt å ferdes i alpinanleggene.


Statistikken viser 0.96 alpinskader til legebehandling pr. 1000 skidager. Det betyr at en alpinist som står på ski 4 dager i sesongen kan stå på ski i 275 år før det statistisk inntreffer en skade til legebehandling. De vanligste skadene vi ser er ben- og ankelbrudd, håndleddskader og andre lettere skader ved at skikjører selv faller. Det er gledelig å se at ca 90% av gjestene våre bruker hjelm. Det er lurt!

Skadeforebyggende arbeid

Selv om risikoen for skader i alpinanlegg er beskjeden i forhold til alle de millioner skidager som kjøres hvert år i norske anlegg, er ulykken av den grunn ikke mindre tragisk for den som rammes. Enhver ulykke vil alltid være én for mye. Dette er det overordnede utgangspunktet for vårt arbeid med skisikkerhet. Hvert år arrangerer vi utdanning av skipatruljer. Kurset går over 5 dager.

Vi holder oss oppdatert i skisikkerhetsarbeidet gjennom god kontakt med foreninger i andre europeiske land, både når det gjelder sikring og merking i anleggene våre, og i det rent medisinskfaglige arbeidet og utviklingen der.

Foreningen er medlem i den internasjonale foreningen for skipatruljer, F.I P.S. (www.fips-skipatrol.org)

Våre advokater bistår enkeltmedlemmer via bransjeforeningen ved behov, ved eksempelvis forsikringssaker, ulykker og saker som krever juridisk bistand som kan ha prinsipiell betydning for bransjen. Nedfartens tilsynsmyndighet er DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap).

Vanskelighetsgrader

 • Veldig lett
 • Lett
 • Middels
 • Veldig vanskelig

10 regler

Alpinvettregler

 1. Ansvar for å unngå skade

  Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski- og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.

 2. Avpass farten etter forholdene

  Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær og føreforhold og trafikk.

 3. Vikeplikt

  Hvis du kommer bakfra, har du ansvar for å kjøre på en slik måte at du ikke utsetter andre for kollisjon.

 4. Forbikjøring/utforkjøring

  Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.

 5. Starte, kjøre inne i eller svinge oppover i nedfarten

  Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

 6. Stopp i nedfarten

  Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig.

 7. Til fots i nedfarten

  Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

 8. Respekter skilt og markeringer

  Følg skilting, merking og anvisninger.

 9. Hjelp ved ulykker

  Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe.

 10. Identifikasjon

  Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Warning
Det er forbudt å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeid med snøproduksjon og preparering. Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av alpinvettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

Viktige artikler