Årsberetning 2021
16. mai 2022

Generalsekretær

Camilla Sylling Clausen

Administrasjon

Administrasjonen har bestått av kun Generalsekretær første periode. Det har i 2021 på styrets beslutning foregått en rekrutteringsprosess i administrasjonen og Turid Backe Viken ble 1 september ansatt som prosjektleder.

Grunnet Covid 19, og den krisen bransjen kom opp i med nedstenging av anlegg, ble det i 2020 nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet sammen med Generalsekretæren med aktuelle problemstillinger knyttet til smittevern og økonomiske tiltakspakker. Denne arbeidsgruppen har fortsatt sitt arbeide,med høy intensitet, også gjennom hele 2021. Arbeidsgruppen har bestått av; Helge Bonden, Marius Arnesen og Odd Stensrud.

På styrets beslutning har det i 2021 blitt foretatt innkjøp av diverse konsulenttjenester i forbindelse med politisk lobbyvirksomhet og myndighetsarbeide, fra konsulentselskapet First House.

Styret

Styret i foreningen i sin nåværende form, ble valgt i oktober 2020. Valget ble omtalt i årsberetningen for 2020 under punktet om sammenslåing av tidligere Alpinanleggenes Landsforening, og Norske Fjell SA.

Følgende styre ble valgt på årsmøtet i oktober 2020 – og sittende til 2021

 • - Helge Bonden, Trysil, velges for 2,5 år, 1,5 år som styreleder
 • - Odd Stensrud, Hafjell/Kvitfjell, velges for 2,5 år, 1,5 år som nestleder
 • - Marius Arnesen, Norefjell, velges for 2,5 år
 • - Kristin Larsen, Rauland/Vierli, velges for 1,5 år
 • - Richard Taraldsen, Destinasjon Hemsedal, velges for 1,5 år
 • - Sigbjørn Aanes, First House, velges for 1,5 år.
 • - Claus Ryste, Norges Skiforbund og Lommedalen IL, velges for 1,5 år

Valgkomiteens innstilling

Helge Bonden, Trysil

Helge er destinasjonssjef for SkiStar i Trysil og styremedlem i destinasjon Trysil. Helge er i dag styreleder i Alpinanleggenes Landsforening og er en del av den arbeidende krisegruppa som har jobbet med Korona-utfordringene siden 12 mars. Helge er også styremedlem i NHO Reiseliv. Helge vil representere både stort skianlegg og destinasjonsselskaper inn i styret.

Odd Stensrud, Hafjell/Kvitfjell

Odd er daglig leder for Alpinco som driver Hafjell og Kvitfjell. Odd sitter også som styremedlem i Visit Lillehammer. Odd har sittet mange år i styret i Alpinanleggenes Landsforening som nestleder og han er også en del av den arbeidende krisegruppa i dag. Odd har lang erfaring fra skiheisbransjen og viktig teknisk innsikt og kunnskap som har kommet til stor nytte i forhandlingene om

kompensasjonsordningene. Odd vil representere både stort skianlegg og destinasjonsselskap inn i styret.

Marius Arnesen, Norefjell

Marius er daglig leder for Norefjell og har sittet i styret i Alpinanleggenes Landsforening i mange år med blant annet ansvar for rekrutteringsprosjekter og Åpen Bakke. Marius har bakgrunn som landslagstrener for herrelaget i alpint, og nå er han engasjert som trener i Krødsherad for barn og unge. Marius har et viktig kontaktnett for foreningen internasjonalt og i media, og han er også en del av krisegruppa. Marius vil representere de store skianleggene, men også bredden og alpinidretten inn i styret.

Kristin Larsen, Rauland/Vierli

Kristin er daglig leder for Rauland skisenter og har sittet i styret i Alpinanleggenes Landsforening i 4 år. Kristin er vokst opp på Rauland og har tatt over driften av anlegget etter sin far. Kristin er en representant for de mellomstore anleggene/destinasjonene i Norge.

Richard Taraldsen, Destinasjon Hemsedal

Richard er daglig leder i Hemsedal Turisttrafikklag (HTTL) og han har vært sentral i Norske Fjell i flere år. Til daglig jobber Richard som turistsjef i Hemsedal, der de fleste næringer i bygda er tilknyttet hans organisasjon. Richard representerer destinasjonsselskapene i styret.

Sigbjørn Aanes, First House

Tidligere arbeidet Sigbjørn som statssekretær, som kommunikasjonssjef i Høyre, og informasjonssjef i Norsk Olje og gass. Han har bred erfaring fra politisk kommunikasjon, budskapsutvikling, endringsledelse, strategiarbeid og krisehåndtering. Sigbjørn har jobbet med Alpinanleggenes Landsforening siden nedstengingen 12 mars og har spilt en viktig rolle i vår kommunikasjon med politikere og myndigheter. Sigbjørn sitter også som styremedlem i Alpin VM Narvik 2027. Sigbjørn representerer ekstern kompetanse i styret samtidig som han har et ben i alpinidretten.

Claus Ryste, Norges Skiforbund og Lommedalen IL

Claus har siden 2010 vært sportssjef i Norges Skiforbund for alpint. Claus har tidligere jobbet som daglig leder i Bærum Skiklubb alpint, vært daglig leder for Dønski alpint i 10 år og jobber i dag også som alpintrener i Lommedalen IL for 9-10 åringene. Claus representerer de små anleggene, samtidig som vi får med oss toppidretten. Det er også vektlagt Claus sin brede erfaring og kontaktnett innen den alpine verden.


Vara

1. Hans Kristiansen, daglig leder Kirkerudbakken velges for 1,5 år

Hans har tidligere vært styremedlem i ALF. Han er brennende opptatt av rekruttering til næranlegg. Han er “hands on” og han kan vise til en enorm utvikling for Kirkerudbakken. Hans er kunnskapsrik innen drift og utvikling av små anlegg i nærområdene, spesielt samspillet mellom lokale aktører er en av Hans sine spesialiteter.

2. Roger Espeli, Destinasjon Geilo

Roger har flere roller på Geilo. Han er adm. Dir. for Geilogruppen som eier og driver Vestlia Resort, Bardøla Høyfjellshotell og Highland Lodge. Roger er også styreleder i Visit Geilo, noe han har vært siden 2017. Tidligere har Roger vært daglig leder for Geilo Idrettslag. Roger vil representere destinasjonsselskapene.

Valgkomité

Andreas Smith-Erichsen, SkiStar Hemsedal 1,5 år

Andreas er destinasjonssjef for SkiStar i Hemsedal på andre runde. Andreas vært ansatt i SkiStar i 15 år og har også i en periode vært daglig leder i SkiGeilo. Bakgrunnen sin har han fra Skeikampen Alpinsenter. Han var tidligere mangeårig styreleder i Alpinanleggenes Landsforening, der han også er æresmedlem. Andreas har lang erfaring fra bransjen og er brennende opptatt av viktigheten av alle de små medlemmene, samtidig som han leder ett av de største.

Gudrun Sanaker Lohne, Destinasjon Trysil 1,5 år

Gudrun er daglig leder i Destinasjon Trysil og tidligere styremedlem i Norske Fjell. Gudrun har vært turistsjef i Trysil i over 10 år og svært sentral i oppbyggingen av Trysil som helårsdestinasjon. Gudrun har også jobbet aktivt med felles stisykkelkampanjer og samarbeid mellom fjelldestinasjoner i barmarksesongen gjennom bla Norske Fjell. Gudrun har lang erfaring i samarbeid med Innovasjon Norge og annen samfunnskontakt.

Per Odd Grevsnes, Sogndal 1,5 år

Per Odd driver Sogndal skisenter Hodlekve. Per Odd er utdannet lærer og har også befalsutdannelse fra Forsvaret. Han har bakgrunn fra idretten og har også en karriere bak seg som næringssjef i Sogndal Kommune. Per Odd har også erfaring som ansatt i NAV systemet. Fra 2016 har Per Odd vært daglig leder for Sogndal Skisenter, Hodlekve. Per Odd representerer de små og mellomstore anleggene i valgkomiteen.

Ved årsmøtet september 2021 på Norefjell gitt Andreas Smith- Erichsen ut av valgkomiteen og ble erstattet av Bjørnar Hovi fra Beitostølen.

Medlemmer

Foreningen hadde i 2020, 220 medlemmer, alpinanlegg og destinasjonsselskaper. I tillegg kommer 55 leverandørmedlemmer.


Innledning

To selskaper blir ett selskap

Sammenslåingen av Norske Alpinanlegg og Norske Fjell SA skjedde i 2020, men dette er fortsatt nytt for mange. Under pandemien ble bransjeforeningen Alpinanleggenes Landsforening og landsdelsselskapet Norske Fjell fusjonert til det nye selskapet Norske Alpinanlegg og Fjelldestinasjoner. Bakgrunnen for dette er ønsket om at alpinanleggene vil jobbe tettere på destinasjonene de befinner seg på, vi vil få en mer helhetlig tankegang, samt at næringen utad snakker med én stemme.

Bransjeforeningen og det temabaserte landsdelsselskapet Norske Alpinanlegg og fjelldestinasjoner er nå engasjert i prosjekter og tematikk innenfor et bredt felt av kommersiell helårs fjellturisme, men vår hovedfokus ligger fortsatt på den alpine vinterdelen og det er her det klart er brukt mest ressurser i 2021.

Vintersesongen 2021 fortsatte med diverse svært krevende smittevernstiltak og restriksjoner for bransjen vår. Det var hyppige endringer i råd og krav fra myndighetene og styret, arbeidsgruppen og administrasjonens arbeidsoppgaver var sterkt preget av dette. Man glemmer heldigvis fort men det er verdt å minne om at påsken 2021 innebar blant de strengeste tiltakene vi har hatt, etter nedstengingen 12 mars 2020. Grenser var stengt for utenlandske gjester, det var kapasitetsbegrensninger, avstandsregler og skjenkestopp og begrensninger i diverse ulike varianter. På den positive siden for næringen vår, var det på befolkningen pålagt en rekke begrensninger i tilbud, som også resulterte i at vi så relativt stor tilstrømning av norske gjester til alpinanleggene.

Historien om 2020 fortsatte i 2021 – et helt annerledes år i alpinbransjen, ble – kort oppsummert;

Hvordan redde Norges alpinbransje gjennom en krise

Pandemien fortsetter

Vi hadde i styremøtet i mars 2020 allerede blitt enige om å sette ned en mindre arbeidsgruppe som skulle jobbe med de løpende problemstillingene knyttet til pandemien. Raske møteinnkallelser til et færre antall personer enn hele styret. Behov for hyppige oppdateringer, ettersom situasjonen endret seg hele tiden. Det var behov for å bistå medlemmene i tett dialog med ulike myndigheter, i en hektisk og uoversiktlig situasjon. Lite visste vi heldigvis da, om hvor lenge dette arbeidet skulle pågå.

Arbeidsgruppen som ble nedsatt bestod av styreleder Helge Bonden Skistar Trysil, nestleder Odd Stensrud Alpinco Hafjell/Kvitfjell, styremedlem Marius Arnesen Norefjell og Generalsekretær Camilla Sylling Clausen.

Regjeringen og myndighetene fortsette pålegge næringene våre ulike begrensninger og tiltak med hyppige endringer i 2021.

Det ble avholdt digitale veiledningsmøter 9 ganger gjennom året – med ulike tema og fokus. Administrasjonen opplevde meget god oppslutning i møtene, og gode tilbakemeldinger fra medlemmene på denne type veiledning i krevende tider med mange forskrifter som ofte kom etter at tiltakene ble lansert.

Her forteller Marius Arnesen fra Norefjell litt om hvordan starten på sesongen var – januar 2021


Påvirkning på statlige kompensasjonsordninger

De viktigste resultatene som kom ut av arbeidsgruppens strategi for økonomiske kompensasjonsordninger:

 • - Sesongfaktor – som vi fikk inn i den generelle kompensasjonsordningen
 • - Lav moms på heiskort
 • - Ideelle skianlegg kom inn under kompensasjonsordningen fra Kulturdepartementet som ble forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • - Det er opparbeidet et bredt kontaktnett i nærings- og finansdepartementet, FHI, Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet og FHI
 • - Det ble avholdt 3 møter med Næringsminister Nybø gjennom 2021, og flere digitale møter med sentrale politikereFelles nasjonal smittevernveileder

Arbeidsgruppen utarbeidet i 2020 en felles bransjestandard for smittevern, utviklet i samråd med myndigheter, kommuneleger og i dialog med medlemmene. Slik kunne hele bransjen stå samlet bak én felles smittevernskampanje som ble forankret gjennom våre medlemmer med troverdighet hos myndighetene og hos publikum. Arbeidet med veilederen fortsatte i 2021 med hyppig revidering og endringer, i tråd med myndighetens endringer i lover, forskrifter, krav og råd. Sommeren 2021 ble også en sommerversjon av veilederen utarbeidet.

Styret og administrasjonen vil rette en stor takk til kommuneoverlege Hanna Rydlöv i Trysil og Camilla Underland i Hemsedal for faglige bidrag og godt samarbeide om veilederen. Vi vil også spesielt få takke lederen av destinasjonsselskapene i Hemsedal Richard Taraldsen og i Trysil Gudrun Sanaker Lohne for raus deling av løpende kunnskap og oppdateringer, samt godt og handlekraftig samarbeide i en krevende dit med svært hyppige endringer.

Felles grafisk materiell for smittevernveiledning av våre gjester ble fortsatt utarbeidet i samarbeide med det norske firmaet DayTwo og materiellet ble produsert av leverandør Brectus. Materiellet ble også endret i tråd med endringer fra myndighetene, blant annet om munnbindbruk.

Administrasjonen vil rette en ekstra takk til Mikael, Mathias og Christian hos DayTwo for døgnbemanning og svært profesjonell hjelp og rådgiving i effektive prosesser med stadige endringer i råd og veiledninger. Her ble det jobbet langt ut over arbeidstid og fakturert oppdrag.

Også i 2021 har vi gjennom tett dialog med lokale kommuneoverleger, FHI og nasjonale helsemyndigheter, stortingspolitikere, opposisjonspolitikere og byråkrater, har vi sikret at arbeidet og foreningen har blitt kjent helt til topps.


PR og media


Alpinanleggene, bransjeforeningen og våre tilknyttede bedrifter har i samarbeide med våre medlemmer vært synlige på tv og radio gjennom nyhetene, i artikler og i lokal og riksdekkende presse flere ganger hver eneste uke gjennom 2021, særlig vinteren. Beredskapsgruppen brukte media systematisk i alle spørsmål – koordinert med myndighetskontakt og engasjering av lokalpolitikere, og sentrale politikere, for å få økt fokus og gjennomslagskraft.

Til jul 2021 åpnet grensene igjen, etter mye frem og tilbake i året som gikk. Det måtte settes opp teststasjoner og gjøres en hel del arbeide knyttet til dialog med turoperatører rundt håndteringen av skiturister, hvordan man skulle kommunisere hva som gjeldt ved konstatert smitte og hvordan man skulle tilgjengelig gjøre testing før hjemreise for de land som krevde negativ test ved innreise hjem igjen. Diskusjoner også rundt kommuneøkonomi og ansvar, hvem skulle dekke dette arbeidet og testingen.


Juridisk

Foreningens advokat Felix Reimers fra firmaet Gjessing og Reimers bistod styret og arbeidsgruppen i arbeidet med avklaringer rundt Koronasrestriksjonene, vilkår for kompensasjonsordningene under og i arbeidet med spørsmål knyttet til kompensasjon, refusjon og avbestilling som følge av begrensningene og krav fra myndighetene.

Summen av dette arbeidet resulterte i at Norge som ett av få land i Europa fikk holde skiheisene i gang og som nesten eneste fritidsaktivitet i Norge, og fremdeles har fått holde åpent gjennom denne pandemien, selv der det har vært ekstraordinært strenge tiltak.


Foreningens administrasjon har sammen med advokat Felix Reimers fulgt saker fra medlemmene i retts- og forsikringssystemet gjennom året. Det har vært særlig fokus på refusjons- og avbestillingsordninger knyttet til Koronapandemien.

På styrets vedtak er det også besluttet å engasjere seg i en 11 år gammel skadesak fra Hemsedal som er anket. Saken dreier seg om grense for hva anlegget skal sikre og merke, utenfor merkede og preparerte løyper. Det vil lagets et saksinnlegg (Amicus Curiae) fra advokat Reimers fra advokatkontoret Gjessing Reimers til saken, på vegne av alpinbransjen. Saken ventes være avsluttet med dom i 2022, og blir en viktig sak for videre fokus på viktigheten av skaderapportering for anleggseiere/drivere.

Oppdatering.Bransjemesse

I 2021 skulle det igjen være tid for bransjemesse på Sundvolden, men i lys av Koronasituasjonen og smittevernsrestriksjoner kunne messe og årsmøtedager ikke gjennomføres.

Årsmøte 2021

Med varierende smitterestriksjoner ble det planlagte årsmøtet på Sundvolden våren 2021 utsatt. Det ble i denne forbindelse arrangert en kick-off senere på året, på Norefjell Ski & Spa, og årsmøtet avholdt samme sted 21 september klokken 11:00.

I forbindelse med denne kick-offen inviterte vi for første gang våre leverandørmedlemmer til en «minimesse» slik at de skulle få anledning til å treffe bransjen igjen. Administrasjonens inntrykk var at samlingen ble verdsatt, programmet var innholdsrikt og oppmøtet var meget godt både fra medlemmer og leverandører.

Kurs og seminarer

Følgende kurs ble avholdt i 2021 for medlemmer

 • - Driftslederkurs skitrekk på Beitostølen under ledelse av kursholder Mads Mørch
 • - Driftslederkurs stolheis i Hemsedal under ledelse av kursholder Mads Mørch
 • - Kurs for Skipatrulje, medisinsk del på Geilo under ledelse av Bedriftenes Førstehjelpssenter v/Geir Atle Mylius
 • - Det ble avholdt et stort antall digitale veiledningsmøter i løpet av 2021 for å, på best mulig måte, bistå og veilede medlemmene i de stadige endrede krav og tiltak i koronapandemien.
 • - Kurs i dokumentert opplæring for førere av tråkkemaskin, samt parkbyggerkurs avlyst pga. Koronarestriksjoner
 • - I forbindelse med bransjesamlingen på Norefjell i september ble det holdt ulike foredrag for medlemmene, blant annet om effektiv snøproduksjon i mindre alpinanlegg, sommersatsningen på sykkel hos destinasjon Trysil samt presentasjon av ny digital skaderapporteringstjeneste med midler fra Innovasjon Norge.
 • - Det ble arrangert «studietur» til Frankrike med fokus på utvikling av sommerproduktet, i regi av Cluster Montagne, hvor en liten gruppe norske deltagere deltok.


Statens Jernbanetilsyn

Foreningen leverte et gjennomarbeidet høringssvar i forbindelse med varslede endringer i sertifiseringsordningen for driftsledere i 2020. Svaret ble utformet i samarbeide med Odd Stensrud, Andreas Smith-Erichsen og Rolv Blakar som tidligere har vært ansatt hos Statens Jernbanetilsyn.

Høringen kan man lese HER. Foreningen har gjennom 2021 purret på konsekvensene av de varslede endringene, slik at vi skulle kunne starte et løp med endringer knyttet til driftslederutdanningen. Denne prosessen er usatt hos Statens Jernbanetilsyn, og varslet ferdigstilt i løpet av 2022.


Sikkerhet

Sikkerhetsarbeidet til foreningen ble en svært viktig del av arbeidet for medlemmene under pandemien, og da særlig med vekt på kapasitetsbegrensninger og smittevern i alpinanleggene og tilhørende bedrifter, tidligere beskrevet i årsberetningen under pandemiarbeidet. Arbeidet er godt beskrevet i smittevernsveilederen som man kan lese om HER.

Økt fokus på planlegging av kapasitet og smittevern gjorde også at det ble innarbeidet gode rutiner for digitalt heiskortsalg, og de store anleggene som var tidlig ute sesongstart høsten 2020/vinter 2021 skal ha stor takk for at de delte av seg all lærdom og erfaringer fra de første ukene med drift slik at øvrige medlemmer kunne ha nytte av dette.

Det var forøvrig ingen spesielle endringer eller merknader knyttet spesielt til skader eller sikkerhet gjennom 2021. I og med at de større anleggene opplevde lavere besøkstall gjennom pandemien knyttet til tiltak, vil dette også gi utslag på hvert enkelt anleggs skadestatistikk.

Foreningen søkte i 2021 om midler til en ny digital skaderapporteringsløsning, og søknaden ble godkjent. Firmaet DayTwo fikk oppdraget og arbeidet kom godt i gang. Det ble satt ned en arbeidsgruppe med utvalgte aktører fra ulike typer anlegg til å jobbe ut løsningen, og en tidlig versjon ble presentert for medlemmene høsten 2021 på Norefjell. Arbeidet med løsningen ble så noe utsatt grunnet diverse Koronasituasjoner, men ventes klar til bruk i mai 2022

Administrasjonen vil rette en stor takk til arbeidsgruppen for prosjektet og en spesiell takk til Tomas Ulekleiv fra Kvitfjell for grundig forarbeide tidlig i prosessen.

fnugg.no

Alpinbransjens egen digitale informasjonstjeneste hadde i 2021 130 anlegg synlige. Tjenesten fikk en designmessig fornyelse, og det ble lagt inn en rekke nye funksjoner som blant annet mulighet for å abonnere på puddervarsel via mail. Arbeidet utføres av det norske firmaet Dekode under ledelse av administrasjonen.


Skiheisen – bransjeavisen vår

Foreningens egen bransjeavis “Skiheisen” kom ut i 3 utgaver i 2021 – på papir og digitalt. Avisen er laget av Eggen media, med redaktør Runa Eggen. Mer om avisen og siste nummer kan man lese HER.

FIANET – det europeiske fellesskapet for alpinbransjen

Gjennom deltagelse i flere digitale møter med de andre europeiske landene gjennom 2021, ble det tidlig klart at Norge var ett av få land sammen med Sveits og Sverige som hadde klart å planlegge godt for, og fått gjennomslag for tilnærmet normal drift etter nedstengingen foran sesongstart 2020 og vinteren 2020/2021. Situasjonen i de store alpelandene utviklet seg til å være fortsatt uoversiktlig og svært varierende fra ett land til et annet for det alpinbaserte reiselivet, med store økonomiske konsekvenser og varierende grad av kompensasjonsordninger.

Administrasjonen ble av FIANET bedt om å lage en rapport fra vårt arbeide under Koronapandemien, på engelsk. Den ligger tilgjengelig her – «from lockdown to the joy of skiing – the key to success”

Norsk Reiseliv

Gjennom foreningens medlemskap I Norsk Reiseliv har vi muligheten til å være med å påvirke og sikre gode rammevilkår for hele reiselivet. I 2021 var det også her naturligvis særlig fokus på kompensasjonsordninger, refusjons og bestillingsvilkår samt samlet press fra reiselivet på Regjering og øvrige politikere for å oppnå forståelse for den krevende situasjonen næringen stod i.

Generalsekretæren ble i 2021 valgt som styremedlem i foreningen, og sitter i en periode på 2 år.

NHO Reiseliv

Foreningen er medlem av NHO Reiseliv, og også gjennom dette medlemskapet har vi muligheten til å belyse noen av de utfordringene medlemmene og næringene våre har stått i gjennom 2021. Permitteringsbetingelser, lav moms på heiskort, overnatting- og serveringsmoms samt arbeidsgiverperioden ble særlig viktige punkter NHO jobbet med. I tillegg hadde vi direkte dialog med Helsedirektoratet gjennom NHO sine ukentlige møter med dem, der vi kunne fremme mer helse- og smittevernsrelaterte spørsmål som forvirring rundt vedtak omkring «stengt av staten», avstand i skianlegg og andre aktuelle, nye problemstillinger medlemmene fikk som følge av pandemien.

Foreningens styreleder Helge Bonden har i 2021 også hatt verv som styremedlem i NHO Reiseliv.


Samarbeide med Innovasjon Norge

Vi samarbeidet med Innovasjon Norge om Internasjonal vinterkampanje for 2021/22 - og grensene åpnet igjen for denne vintersesongen. Turid samlet høsten 2021 de medlemmene som ønsker å delta i internasjonal markedsføring i regi av Innovasjon Norge, og «vinterkampanjen».

Bærekraft

I løpet av høsten 2021 har vi satt temaet bærekraft på agendaen, og administrasjonen har satt i gang en kartlegging blant medlemmene for å sjekke av interesse og engasjement. Kartleggingen viser at det er stor spredning i feltet, noen medlemmer har jobbet veldig mye med bærekraft og er til og med sertifisert, mens andre knapt har begynt arbeidet. Mange er også tilknyttet destinasjoner som har fått merket «bærekraftige reisemål» -en merkeordning utviklet av Innovasjon Norge. Gledelig er det at en klar overvekt av våre medlemmer mener dette er et viktig tema å jobbe med og man ønsker at foreningen skal engasjere seg i arbeidet.

Heiskortomsetning i bransjen 2020/2021

Bransjen som helhet var preget av pandemien i 2021, men særlig de større anleggene med en andel utenlandske gjester, var de som merket nedgangen i heiskortomsetningen. Øvrige anlegg med kun norske gjester opplevde til dels økt tilstrømning av gjester og økning i salget. Det var gode vinterlige forhold og mange andre aktivitetstilbud var helt eller delvis stengt på grunn av smittevernstiltak.

Mer om statistikken og utviklingen kan leses HER

Økonomi

Regnskapet for 2021 viser et underskudd på 111 637 kroner.

Som følge av Koronapandemien ble det i styret i 2020 og 2021 besluttet å benytte seg av betydelige midler til konsulentbistand, juridisk bistand, midler til utarbeidelse av smittevernveiledere og midler til utarbeidelse av nasjonalt kommunikasjonsmateriell. I tillegg ble det bevilget midler til ansettelsesprosessen av ny prosjektleder. Det er verdt å merke seg at i et normalt år ville dette vært et messe år som hadde gitt en betydelig inntekt for foreningen.

Det er også verdt å merke seg at foreningens egenkapital er solid og intakt etter 2 krevende år.

Undertegnede bekrefter at Azets Insight AS avd. Asker og Bærum er gitt all relevant dokumentasjon og opplysninger om vesentlige forhold av betydning, herunder hendelser oppstått etter balansedato. Azets Insight AS avd. Asker og Bærum Azets Insight AS avd. Asker og Bærum vil i samsvar med skriftlig fullmakt forestå elektronisk signering og innsending til Brønnøysundregistrene.

Miljø/likestilling

I henhold til lover og forskrifter fører foreningen oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. Daglig leder og prosjektleder har ikke hatt sykefravær av nevneverdig karakter. Det er vår bestemte oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø med avfallsprodukter utover ordinært papiravfall. Styret og valgkomité arbeider for full likestilling mellom kjønnene og øvrig mangfold i sammensetningen av styret og administrasjon.

Camilla Sylling Clausen

Generalsekretær
Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner