Nytt navn - styrket selskapAlpinanleggenes Landsforening endrer navn og inkluderer de store destinasjonsselskapene i fjellregionene i et omdannet, større selskap. - Nå ønsker vi å bli anerkjent som et fullverdig landsdelsselskap.


26. nov 2020

Pressemelding fra alpinanleggene og fjelldestinasjonene i Norge

Alpinanleggenes Landsforening endrer navn og inkluderer de store destinasjonsselskapene i fjellregionene i et omdannet, større selskap. - Nå ønsker vi å bli anerkjent som et fullverdig landsdelsselskap.

- 12 mars endret som kjent verden seg for oss som jobber med skiheiser og alpinbasert reiseliv, sier daglig leder Camilla Sylling Clausen. Siden denne datoen har styrene i ALF (Alpinanleggenes Landsforening) med sine over 200 alpinanlegg medlemmer, og Norske Fjell SA med de 9 store fjelldestinasjonene, jobbet side om side for å sikre så gode støtteordninger og rammevilkår som mulig for alle som driver innen alpinbasert reiseliv og tilknyttede næringer.

-Det har vært parallell jobbing, og mange av våre budskap har hatt samme mål. Våre logoer har stått side om side, der vi kunne ha hatt én tydelig avsender - vi som driver innen samme næring og bransje.

En «sammenslåing» av Alpinanleggenes Landsforening og det temabaserte landsselskapet Norske Fjell, er en historie som starter i de aller minste alpinanleggene drevet på dugnad av ildsjeler.
Historien fortsetter med alle de mindre og mellomstore anleggene rundt om i vårt langstrakte land, anlegg som rekrutterer og skaper skiglede i ung alder. Norge som alpint reisemål utvikles, tiltrekker stadig nye gjester fra andre markeder og vokser som en alpin-nasjon. Interessen for alpin skikjøring har bidratt til å skape mange av de flotte fjelldestinasjonene som har utviklet seg i Norge de siste 50 årene. Steder som i takt med økende interesse og utvidede behov har lagt grobunn for et stadig større og bedre tilbud, og yrende handel og næringsvirksomhet som igjen skaper og trygger arbeidsplasser året rundt.

Alpinanlegget er ofte hjørnesteinsbedriften i de store fjelldestinasjonene og sitter på den måten i førersetet for utvikling av vinterreiselivet på destinasjonen. Nå er det også gledelig at man de siste årene i tillegg har hatt fokus på utvikling av barmarksesongen, og at dette har resultert i helårs arbeidsplasser og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene. Utviklingen vi har sett har bidratt til vekst i lokalt næringsliv og skapt levende bygder mange steder blant Norges flotte fjell, både sommer og vinter.

-Alt henger jo sammen, sier Helge Bonden som er styreleder i det omdannede selskapet, og til daglig er destinasjonssjef i Norges største alpindestinasjon Skistar Trysil. - I denne perioden med intens jobbing har alpinbransjen og våre næringer hos fjelldestinasjonene kommet høyt oppe på agendaen til myndighetene og politikerne, og vi har oppnådd en viktig og vel fortjent plass i omtalen av reiselivet i Norge.

I skrivende stund med dagens Koronasituasjon, ser vi fordeler og potensielle synergier ved å snakke med én felles stemme, fra ett fellesskap, for å fortsette å skaffe trygge og forutsigbare rammevilkår i dialog med myndigheter, samarbeidspartnere og medlemmer. Sist men ikke minst ser vi tydelig nå også viktigheten av å jobbe sammen om en omforent smittevernveileder og kommunikasjonsmateriell, som er våre viktigste verktøy for å kunne berge denne vintersesongen så langt det er mulig under dagens pålegg og begrensninger.

-6 november dannet vi derfor ett selskap, med navnet «Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner», avslutter Sylling Clausen, som ser frem til å fortsette arbeidet sammen med det nye styret og etterhvert en forsterket administrasjon.

Styret består av følgende personer:

Helge Bonden, Trysil
Odd Stensrud, Hafjell/Kvitfjell
Marius Arnesen, Norefjell
Kristin Larsen, Rauland skisenter
Richard Taraldsen, Destinasjon Hemsedal
Sigbjørn Aanes, First House og Narvik 2027
Claus Ryste, Norges Skiforbund og Lommedalen IL

Varamedlemmer

Hans Kristiansen Kirkerudbakken
Roger Espeli Geilo

Daglig leder: Camilla Sylling Clausen

Sitat fra vedtektene:

Foreningens formål er å samle alle som driver alpinanlegg, og fjelldestinasjonsselskaper som representerer interesser innen alpint reiseliv i Norge, i én forening. Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser, skal fremme et godt samarbeide mellom medlemmene, hjelpe det enkelte medlem med råd og veiledning, og skal behandle saker som krever samlet vurdering. Foreningen skal fungere som et felles talerør for alpinanlegg og fjelldestinasjoner, det skal kunne drive markedsføringstiltak, prosjekter med fokus på utvikling, og bedring av forutsetninger og rammevilkår for alpinbransjen og tilknyttede næringer i fjelldestinasjonene.

Hjemmeside: alpinogfjell.no

Kontakt: camilla@alpinanleggene.no
mobil: 92405217