Smittevern Covid-19I september 2020 utarbeidet vi under veiledning av FHI og kommunelegene i Hemsedal og Trysil, en bransjenorm og en smittevernveileder. Denne veilederen skulle sørge for en sikker åpning og drift av alpinanleggene og tilknyttede næringer når vintersesongen 2020-2021 i Norge startet.

Veilederen kan du se og laste ned under.

Vintersesongen 2020-2021 er nå over. Vi i alpinnæringen og fjelldestinasjonene i Norge har vært og er fremdeles opptatt av å legge til rette for en trygg og best mulig drift slik at både gjester, ansatte og lokalmiljøene opplever trygget. Vi har alle et ansvar for å bidra til å begrense smitte, beskytte de mest sårbare blant oss, og bidra til at aktiviteter og næringsliv kan holdes i gang.

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Våre smitteforebyggende tiltak skal bidra til å redusere risikoen. Arbeidet fra vinteren videreføres til sommerdrift og en egen bransjeveileder for sommeren med skiheis for sykling ogvandring, klatreparker, pumptracks osv. er nå klar.

Arbeidsgruppen for veilederen til vinteren har bestått av:

Camilla Sylling Clausen, generalsekretær – CEO, Alpinanleggenes Landsforening
Helge Bonden - styreleder ALF og destinasjonssjef Skistar Trysil.
Odd Stensrud - nestleder styret ALF og daglig leder Alpinco
Marius Arnesen - styremedlem ALF og resort manager Norefjell

For sommerveilederen har vi fått bidrag fra:

Gudrun Sanaker Lohne - Daglig leder Destinasjon Trysil
Richard Taraldsen - Daglig leder Hemsedal Turisttrafikklag
Knut Løkås - Hafjell Bike Park
Jo Mork - Smittevernansvarlig Alpinco

Vi har fått bistand fra rådgivningsfirmaet First House i utarbeidelse av begge veilederene.

Vi har utarbeidet grafisk veiledningsmateriell som medlemmene selv kan laste ned og skrive ut. For trykkfiler med sommermateriell kan vi kontaktes på post@alpinogfjell.no

Last ned vår smittevernveileder VINTER i PDF her.

Vår veileder for SOMMER kan du laste ned her.