Skiheisen

Første utgave av medlemsavisen Skiheisen kom allerede i 1984. Avisen trykkes i tabloidformat og kommer ut 3 ganger per år. Avisen distribueres til alle medlemmer i norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner, samt til våre leverandørmedlemmer og samarbeidspartnere. I tillegg distribueres den til tilsynsorganer, relevante aktører i norsk reiseliv og andre som er tilknyttet bransjen. Redaktør for avisen er Runa Eggen, og avisen lages av Eggen Media i Trysil. Har du tips? Kontakt oss på skiheisen@eggen.no

Kontakt-info

Mail: skiheisen@eggen.no
Grafisk arbeid:
Eggen Media AS, mail: skiheisen@eggen.no
Annonsesalg:
Eggen Media AS, mail: skiheisen@eggen.no
Adresse:
Eggen Media, Størksvegen 5A, 2420 Trysil.
Tlf:
62449944

Annonsepriser

  • 1/1-side

    7.500kr

  • 1/2-side

    4.800kr

  • 1/4-side

    3.000kr