Bransjens møteplasser

Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner holder kurs, møter og arrangerer studieturer og treff innenfor en rekke kategorier, flere ganger per år.

Årlige faste kurs er driftslederkurs for skitrekk og stolheis, skipatruljekurs, parkbyggerkurs og preppekurs (kurs i dokumentert opplæring for førere av prepareringsmaskiner).

Øvrige kurs arrangeres etter behov. Det kan være kurs om snølegging, sikkerhetsstyring, krisehåndtering, ledersamlinger, service- og destinasjonsutvikling og annen type bransjeinspirasjon. Kursene og samlingene holdes over hele landet, gjerne hos et medlem eller på en større fjelldestinasjon. Noen kurs krever et stort anlegg, for eksempel preppekurs der vi er avhengige av mange maskiner eller skipatruljekurs der vi jobber sammen med prehospitale tjenester og erfarne skipatruljer. Vi oppfordrer medlemmene til å komme med ønsker og innspill om behov for nye og andre typer kurs og samlinger.

Inspirasjonsdager

I januar 2020 arrangerte vi inspirasjonsdager på det nye hotellet FYRI i Hemsedal. Et fullbooket arrangement med mange interessante foredragsholdere. Les mer om dagene i nr 107 av bransjeavisen Skiheisen her.