Instruktørkurs - fallsikring og evakuering stolheis

«Instruktør fallsikring og skiheis» er et kurs vi holder i samarbeide med AAK Safety. Kurset vil gi deg kompetansen du behøver for å gi opplæring i fallsikring og redning for dine kollegaer.


Kurset bygger på NS 9610 «Fallsikring Arbeid i høyden Opplæring og utførelse», samt AAK Safetys lange erfaring fra opplæring innen fallsikring og redning i høyden.

Kurset gir deg en grundig innføring i aktuelt regelverk og utstyr, både med tanke på fallsikring og redning. Du vil få øvelse i å presentere forskjellige tema innenfor fallsiking og redning, som vil bli fulgt opp med tilbakemelding og pedagogisk veiledning.
Du vil også få en innføring i hvordan arrangere kurs for dine kollegaer. Risikovurdering, barriereforståelse, utstyr og redningsutstyr/-beredskap.

Vi vil gå gjennom de fleste anerkjente redningsmetoder for evakuering av skiheis og grundig praktisk øvelse i disse. Det blir også øvelse i egenevakuering og hvordan det skal løses når ting går galt.
Etter endt kurs vil du ha god margin på de tema og metoder som er gjennomgått og trygghet til å gi opplæring i disse.

OBS: Kurset krever forkunnskaper. Tidligere erfaring fra fallsikring fallsikring og minst en fullstendig redningsøvelse på eget eller tilsvarende anlegg. Max 8 deltagere per kurs. Førstemann til mølla ved påmelding.

Pris inkludert 2 instruktører, overnatting og full pensjon med møterom på Nermo Hotel i enkeltrom mandag til fredag; 33 000,- Bindende på melding.