Instruktørkurs fallsikring og evakuering stolheis - Hovden

«Instruktør fallsikring og skiheis» er et helt nytt pilotkurs vi holder i samarbeide med AAK Safety. Kurset vil gi deg kompetansen du behøver for å gi opplæring i fallsikring og redning for dine kollegaer.

Kurset bygger på NS 9610 «Fallsikring Arbeid i høyden Opplæring og utførelse», samt AAK Safetys lange erfaring fra opplæring innen fallsikring og redning i høyden.

Kurset gir deg en grundig innføring i aktuelt regelverk og utstyr, både med tanke på fallsikring og redning. Du vil få øvelse i å presentere forskjellige tema innenfor fallsiking og redning, som vil bli fulgt opp med tilbakemelding og pedagogisk veiledning.

Du vil også få en innføring i hvordan arrangere kurs for dine kollegaer. Risikovurdering, barriereforståelse, utstyr og redningsutstyr/-beredskap.

Vi vil gå gjennom de fleste anerkjente redningsmetoder for evakuering av skiheis og grundig praktisk øvelse i disse. Det blir også øvelse i egenevakuering og hvordan det skal løses når ting går galt.

Etter endt kurs vil du ha god margin på de tema og metoder som er gjennomgått og trygghet til å gi opplæring i disse.

OBS: Kurset krever forkunnskaper. Tidligere erfaring fra fallsikring fallsikring og minst en fullstendig redningsøvelse på eget eller tilsvarende anlegg. Max 8 deltagere per kurs. Førstemann til mølla ved påmelding.

Påmelding her

Fagplanen er lagt opp til 8.30 til rundt 16.00 hver dag. Avslutter en time tidligere siste dag.

Deltagere må ha med seg klær, hansker (arbeid) og godt skotøy. Utover det kan de velg om de vil ha med egne hjelmer og seler, men vi tar med til alle uansett.