Skipatruljekurs del 1 og 2

Årets skipatruljekurs holder vi på på Geilo og i Hemsedal skisenter 4 - 8 des 2023.


Del 1 - medisinsk opplæring

Denne delen arrangeres i samarbeide med Bedriftenes førstehjelpstjeneste, kursholder Geir Atle Mylius og er en medisinsk del over 3 hele dager i møterom med teoretisk og praktisk opplæring. Kurset gir et godt grunnlag for skipatruljer eller andre som skal jobbe med førstehjelp i alpinanlegg.

Tema på kurset vil være

 • Kjernen i akuttmedisin
 • Sikring av luftveier og hjerte lunge redning
 • Akutte sykdommer
 • Vurdering av pasient
 • Praktisk trening
 • Samarbeide med andre etater
 • Type skader
 • Blødning, sirkulasjonssvikt, hode/nakke, termiske skader
 • Valg av type utstyr

Pris del 1: 12 900,- alt inkludert 3 dager, med kost og losji, kursmateriell og undervisning på Vestlia resort på Geilo.
Kursholder er Geir Atle Mylius fra Bedriftenes Førstehjelpssenter

Bindende påmelding - minimum 10 deltagere for gjennomføring av kurset.


Del 2 - skipatrulje i praksis

Denne delen fokuserer på jobben som skipatrulje, og holdes av Peter Sjögren og Per Ola Seim som jobber som skipatruljer i Hemsedal skisenter

       Dag 1

 • Ansvar og sikkerhet i nedfart
 • Riktig bruk av skilt, nett, polstring og sidemarkeringer
 • Det juridiske og psykologiske aspektet

  Dag 2

 • Sikring og transport av pasient
 • Type transport – avhengig av terreng og skade
 • Enkle metoder for og ha kontroll på pulk, pasient i utfordrende terreng
 • Praktisk bruk av sikkerhetsmateriell ute
 • Skaderapportering

 • Avsluttende praktisk øvelse med fokus på transport av den skadde

OBS Krav til kursdeltager er normale skiferdigheter, eget skiutstyr, og deltagelse på hele kurset for å få utstedt kursbevis for gjennomgått skipatruljeutdannelse.

Kurset inkluderer all undervisning, full pensjon og heiskort siste dag i Hemsedal.

Pris del 2: 7 900,- alt inkludert 2 dager, med kost og losji, kursmateriell og undervisning på Vestlia resort på Geilo og i Hemsedal skisenter på ski med heiskort på fredag.
Kursholdere erPeter Sjögren og Per Ola Seim fra Skistar Hemsedal skipatrulje.

Bindende påmelding - minimum 10 deltagere for gjennomføring av kurset.

Det gis mulighet for å melde seg på begge deler av kurset eller hver del for seg. 

Det er rabatt for å ta begge delene samtidig - samlet pris 19 900,-

Begge delene samlet gir fullt kursbevis - dokumentert opplæring som Skipatrulje. 

Kurset holdes kun én gang per år.

Transport fra Geilo til Hemsedal siste dag koordineres mellom kursdeltagerne.

Lunsj i Hemsedal fredag er siste måltid på kurset, men ønsker man mat før hjemreise gis det tilbud om felles måltid for egen kostnad i Hemsedal for alle kursdeltagere som ønsker dette.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på post@alpinogfjell.no

Påmelding her

-----

Krav til førstehjelptjeneste i alpinanlegg - utdrag fra "bransjestandard for ansvar og sikkerhet i alpine nedfarter"

Bransjestandarden for ansvar og sikkerhet i nedfarter sier dette:

Kontroll av nedfarter – sikringsplan og sikkerhetsstyring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har – med bakgrunn i bl.a. Produktkontroll-loven og Internkontrollforskriften – pålagt alpinanleggene å ha et internkontrollsystem for nedfarter. Bakgrunnen er at alpinanleggene tilbyr en forbrukertjeneste når de tilrettelegger en tjeneste for publikum. Mal for sikkerhetsstyring i et alpinanlegg er tilgjengelig på foreningens intranett for medlemmer. Kunnskap om innholdet i dette hefte er meget viktig for at internkontrollsystemet skal gi de forventede resultater.

Et viktig poeng ved systemet er at det skal foreligge en ROS analyse som grunnlag, og det skal gjennomføres daglig kontroll som skal avdekke avvik ift. sikringsplan og evt. andre farer. Eventuelle avvik fra det som oppfattes som alpinanleggets normale sikkerhetsnivå, skal dokumenteres med forslag til tiltak for å redusere risikoen.

Skipatrulje – førstehjelpsberedskap

En skipatruljevirksomhet er en viktig del av sikkerhetsarbeidet i et alpinanlegg. Ved siden av å drive førstehjelp, har skipatruljen viktige oppgaver som å passe på̊ at Alpinvettreglene følges, sette i verk sikringstiltak og kontrollere og vedlikeholde disse.

Det vil være forskjellige behov for til rettelegging av skipatruljetjeneste, i dag finnes det blant medlemmene alt fra anlegg med egne ansatte som leverer avansert medisinsk behandling, til tjenester som er basert på dugnad/frivillige organisasjoner.

Det vil alltid være kommunelegen i anleggenes respektive kommuner som har det juridiske ansvaret for førstehjelpstjenester som blir levert av alle former for skipatruljetjeneste, det er derfor viktig for anleggene å etablere ett ryddig samarbeid med kommunehelsetjenesten.

I henhold til Statens Jernbanetilsyn sitt lovverk for skitrekk, gondol og stolheiser skal det «på̊ anlegget finnes nødvendig utstyr (pulk, tepper, forbindelsessaker etc.) og personell for å kunne yte effektiv førstehjelp dersom noen skulle komme til skade.» Selv om pålegget primært er rettet mot oppfarten, vil en tilsvarende naturlig og nødvendig beredskap for oppfarten enkelt kunne tilpasses nedfarten. Det er videre nødvendig at anleggets førstehjelpsberedskap knyttes opp til den lokale legeberedskapen på̊ en velfungerende måte.