UTSATT - Ansvar, sikkerhet og skadehåndtering ved tilrettelagte sykkelaktiviteter

Før sommeren setter inn for alvor med sykling og andre "nedover" aktiviteter i, og omkring alpinanleggene våre, inviterer vi nå til en viktig «workshop» med fokus på sikkerhet, ansvar og skadehåndtering.

Arrangementet varer fra lunsj 6 juni til lunsj 7 juni. Ønsker dere å forlenge oppholdet for å utforske Trysils sykkelmuligheter, er det selvsagt mulig. Det viktigste her vil være at bransjeaktører kan møtes for å diskutere og drive erfaringsutveksling seg imellom, hos Trysil som har lang erfaring med tilrettelagte sykkelaktiviteter.

Dagene starter med lunsj på Radisson, før vår advokat Felix Reimers som også er en habil syklist, går igjennom ulike juridiske begrep og problemstillinger med utgangspunkt i vår nye bransje-veileder for ansvar og sikkerhet.

Les gjerne igjennom veilederen på forhånd og noter deg ulike spørsmål du måtte ha til Felix!

Juridisk innlegg vil dekke:

 • Ansvar og roller, arbeidsgiveransvar kontra førstehjelper, stibygger og vedlikeholder osv.
 • Juss – generelt ved feks. skade, erstatningsansvar, utleie av utstyr osv. Tar med skiheis, Taubaneloven mm.
 • Tilrettelegging og vedlikehold, innenfor og utenfor ulike grenser og åpningstider. Allemannsrett og Frilutsloven.
 • Sikring og merking – krav, med veilederen som utg. punkt.

Med hjelp fra gjengen i Trysil vil dagene også dekke:

 • Erfaringsutveksling på å håndtere skadde, Trysil innleder med hvordan de jobber.
 • Transport av skadde og korrespondanse med AMK osv. Rutiner, tips og triks. Hva er krevende og hva er mer «vanlig».
 • Typiske sykkel-skader og hva man bør være ekstra OBS på.
 • Informasjon til gjester omkring utstyrskrav, barnesete, vanskelighetsgrader mm. (Anbefalinger omkring barneseter, og hva som tillates i heisen vet vi avviker i ulike anlegg, så her blir det diskusjon.)
 • Erfaringer fra heistransport med sykler og evt. evakuering med utstyr.
 • Gruppearbeide med caser, som presenteres kort etter 15 minutters arbeide i grupper.
 • Skaderapportering – sommervarianten. Hva legger vi inn for å få ut god statistikk?
 • Diverse utstyr for skadehåndtering og førstehjelp, samarbeide lokalt, tips, triks og erfaringsutveksling.
 • Beredskapsplaner.
 • Sikring og merking – erfaringsutveksling.

Helt ferdig program med tider er under utarbeidelse, men vi ser for oss at det blir "befaring" ute i ulike deler av anlegget i Trysil, med ulik grad av tilrettelegging og ulike vanskelighetsgrader.

Ta gjerne med eget utstyr, men vi mener man ikke trenger noen spesiell sykkelkunnskap eller erfaring for å bli med, her kan vi dele opp i ulike nivåer, hvis ikke alle ønsker å sette full fart utfor!

OBS: Dagene er også ment for daglig ledere og andre som kan havne i ansvar ved å tilby tilrettelagte aktiviteter, ikke kun de som behandler skader eller bygger.

Til diskusjon:

Hva er egentlig en «Bike Patrol»? Begrepsavklaring på roller. Er det en guide, vedlikeholdsarbeider og førstehjelper i samme tittel? Hvem er arbeidsgiveren, og hvem har ansvaret for HMS, oppplæring av den ansatte og bevisstgjøring av ansvaret?

OBS: Vi tenker at dagene ikke skal være et generelt førstehjelpskurs, det kan man ta «hjemme» eller så har man allerede kunnskap om generell førstehjelp, hjerte- lunge redning osv. - noe alle naturligvis bør ha.

Pris per person 3500,-

Inkluderer lunsj, møterom med kaffe etc., middag på Pizzeriaen, overnatting med frokost på Radisson i Trysil, foredrag fra advokat Felix Reimers.