Felix Reimers - Gjessing Reimers

Felix Reimers spesialitet er varemerker, patenter og design, samt relaterte felt, som illojal konkurranse, forretningshemmeligheter og markedsføring. Han jobber både med kontroversielle og ikke-kontroversielle saker. Han har lang prosesserfaring, og Felix har møterett i Høyesterett.

Felix er i tillegg en ivrig skikjører og sykkelentusiast. Foreningen har jobbet med Felix i flere år, og i mange saker. En av de viktigste sakene var i Høyesterett i 2018 da man fikk en dom som omhandlet skikjørers aktsomhetsansvar.

fr@gjessingreimers.no

(+47) 920 16 530

Espen Egseth - Nordia Law

Espen har samarbeidet med ALF i mange år og kjenner bransjen og de typiske «bransjesakene» godt.

Espen/Nordia Law kan bistå innen de fleste forretningsjuridiske områder hva gjelder bl.a. tilsyn, forsikring, kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, anskaffelser, tomtefeste, plan- og bygg, GDPR, markedsføring, finansiering, (retts)tvister etc.

Nordia Law er et nordisk advokathus med kontorer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Vi er medlem i advokatnettverket LAWorld med samarbeidskontorer i nesten alle europeiske land, Nord-Amerika, Kina med flere. Med våre gode kontakter i utlandet kan vi derfor bistå i internasjonale saker.

espen.egseth@nordialaw.com
Mob: +47 92 88 15 50

Artikkler

  • Skisikkerhet

    Skadeforebyggende arbeid i ALF

    Les mer