- for en god sak

Alpinanleggenes rekrutteringsfond har blitt til gjennom samarbeidet med DNB og arrangementene Åpen Bakke (2020) og Familiedager (2019). I 2019 kom det inn 1,2 millioner kroner i fondet. Hele 31 anlegg fikk tildelinger fra fondet!

I 2020 kom det også inn over 1 million kroner som skal deles ut til trengende anlegg i løpet av året.

Midlene som deles ut muliggjør en rekke fine tiltak, aktiviteter og oppgraderinger i norske alpinanlegg. Mange av de mindre anleggene er ofte drevet på dugnad, eller av lokale idrettslag på trange økonomiske kår, samtidig som det er behov for nyinvesteringer og oppgraderinger. Det er derfor svært gledelig å se at midlene virkelig utgjør en forskjell forskjell.

“Velkommen ut!“

placeholder

Alle alpinanlegg som er medlem i foreningen og som har deltatt på årets rekrutteringsdag, har anledning til å søke om midler. Mer informasjon om kriterier å søke vil du etterhvert finne her.

Ett av de anlegg som fikk midler i fjor er Oslo Skisenter. De ønsket støtte til transport av barn/ungdom som ellers ikke ville hatt mulighet å besøke skisenteret.