DSB
Image 27


Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap er tilsynsmyndighet for sikkerheten i alpine nedfarter. DSB gjennomfører ved behov tilsynsaksjoner i alpinanlegg. Hensikten med tilsynsaksjoner er å kartlegge hvordan alpinanleggene ivaretar sikkerheten til forbrukerne gjennom systemer for internkontroll og om de følger regelverket. 

I 2018 gjennomførte DSB en større tilsynsaksjon ved flere alpinanlegg: "Hovedinntrykket etter tilsynsaksjonen er at alpinanleggene har god kompetanse når det gjelder sikringstiltak og praktisk tilrettelegging for sikkerhet. Alle hadde et aktivt forhold til sikkerhetsarbeid i nedfartene og en praktisk tilnærming til å løse sikkerhetsutfordringer, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB. "

DSB anbefaler; bruk av hjelm og ryggskinne, avpass farten etter forholdene, ikke overvurder egne ferdigheter og følg anvisninger fra alpinsenteret og alpinvettreglene.

Statens Jernbanetilsyn
Image 26


SJT er tilsynsorgan for norske taubaner. Tilsynets rolle er i første rekke å være en pådriver for sikkerhet. Alle som jobber med taubane har ansvar for å følge Forskrift om taubaner

SJT stiller krav om kontroll i form av et sikkerhetsstyringssystem, det vil si et system for internkontroll som gjelder sikkerhet. Dokumentasjon av hva som er gjort av vedlikehold er som eksempel en del av sikkerhetsstyringssystemet. Driftsdagbøker og system for å registrere uønskede hendelser er også en del av sikkerhetsstyringssystemet. 

Et innarbeidet sikkerhetsstyringssystem skal sørge for at sikkerheten er god hver dag året rundt, og ikke bare den eller de dagene tilsynet er på besøk. 

Her kan du melde deg på nyhetsbrev fra Statens Jernbanetilsyn slik at du mottar viktige beskjeder, informasjon om endringer og lovverk mm fra tilsynet. Husk også å sikre at flest mulig i bedriften mottar denne informasjonen ved å legge inn flere mailadresser.