SkaderAntall alpinskader til legebehandling utgjør ca. 0.7% av det totale antall ulykkesskader til legebehandling i Norge.

Disse skadene utgjør ca. 4.5% av det totale antall idrettskader til legebehandling i Norge og statistikk viser 0.96 alpinskader til legebehandling pr. 1000 skidager. Det betyr at en alpinist som står på ski 4 dager i sesongen kan stå på ski i 275 år før det statistisk inntreffer en skade til legebehandling.

10% av skadene skjer i off-pist og tallet har vært stabilt i mange år. Omkring 85% av alle skader skyldes at skiløperen faller selv, 8% er kollisjon mellom personer og 3% er kollisjon med gjenstand. Også her er tallene stabile.
Kne og benskader er mest vanlig med 16% hver, fulgt av håndledd med 15%. Også her har det vært relativt små endringer gjennom årene.