Slik jobber vi

Foreningens formål er å samle alle som driver alpinanlegg, og fjelldestinasjonsselskaper som representerer interesser innen alpint reiseliv i Norge, i én forening. Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser og skal fremme et godt samarbeide mellom medlemmene. Bransjeforeningens oppgave er å hjelpe det enkelte medlem med råd og veiledning, og behandle saker som krever samlet vurdering. Foreningen skal fungere som et felles talerør for alpinanlegg og fjelldestinasjoner, den skal kunne drive markedsføringstiltak, prosjekter med fokus på utvikling, og bedring av forutsetninger og rammevilkår for alpinbransjen og tilknyttede næringer i fjelldestinasjonene.

Foreningen skal også jobbe for å bedre rammevilkår for bransjen ovenfor offentlige myndigheter og andre instanser.