Bærekraft

Mange av våre medlemmer har ytret ønske om at bransjeforeningen skal veilede i bærekraftsarbeidet for vår bransje. Nå har administrasjonen og styret jobbet frem et hefte som skal bidra til å kartlegge muligheter for å jobbe bedre med bærekraftsarbeidet i små og store alpinanlegg, samt gi en god innføring i hva dette vil si for de av medlemmene som har kjent at de synes det er uoversiktlig og krevende å kome godt i gang.

Vi kan bidra til å gjøre bærekraft både lønnsomt, lærerikt og samlende for bransjen. Arbeidet kan gi oss konkurransefordeler og det gir nye muligheter for en styrket norsk alpinnæring. 

Her er noen områder hvor vi som bransjeorganisasjon kan fylle en rolle:

  • Lage en ønsket strategi for bransjen med, målsetninger som forplikter
  • Være kompetansetilbyder på prosess og fag
  • Bedre rammevilkår på myndighetsnivå, feks lavere avgifter på miljødiesel
  • Fasilitere arenaer for erfaringsutveksling 
  • Motivere og bidra i prosesser
  • Skaffe bransjeavtaler fra leverandører

Vinteren 2024 ferdigstilte styret arbeidet med håndboken - bransjeveileder for bærekraftig drift av alpinanlegg. Nettversjonen kan du laste ned under, og håndboken distribueres i hefteform til alle medlemmer og samarbeidspartnere våren 2024.