Bærekraft

Flere av våre medlemmer ønsker at bransjeforeningen skal veilede i bærekraftsarbeidet for vår bransje. Bærekraft er etterspurt også av gjestene. Nå jobber administrasjon og styret med kartlegging av behov. Hva skal vi fokusere på som bransje og hva er vår rolle som bransjeforening når det kommer til bærekraft?Mange av våre medlemmer, både destinasjoner og alpinanlegg, er allerede i gang med arbeidet, enten enkeltvis eller i grupper som eksempelvis arbeidet med å få destinasjonssertifisering.

Bærekraftfokus og omstilling vil være en naturlig prosess i bransjen, og vi tar selv taktpinnen og påvirker fokus, retning og arbeid. Vi kan bidra til å gjøre bærekraft både lønnsomt lærerikt og samlende for bransjen. Arbeidet kan gi oss konkurransefordeler det gir nye muligheter for en styrket norsk alpinnæring. 

Her er noen områder hvor vi som bransjeorganisasjon kan fylle en rolle:

  1. Lage en ønsket strategi for bransjen med, målsetninger som forplikter
  2. Være kompetansetilbyder på prosess og fag
  3. Bedre rammevilkår på myndighetsnivå, feks lavere avgifter på miljødiesel
  4. Fasilitere arenaer for erfaringsutveksling 
  5. Motivere og bidra i prosesser
  6. Skaffe bransjeavtaler fra leverandører