Program for Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner – Ansvar og sikkerhet


11:15 Lunsj ved ankomst

 • 12:30 – 12:50 Innledning – Camilla Skadeforebyggende arbeide og sikkerhetskultur – hvorfor revidert bransjestandard for alpine nedfarter, litt om endringer og krav i tiden. Tenk om det var ditt ansvar!
 • 12:50 – 13:30 Andreas Smith-Erichsen (styremedlem) - Skistar Hemsedal
  Hemsedalsak 1 - «Tiltalt og ansvarlig» – når en skade ender opp i retten.
  Viktighet av dokumentasjon, rutiner, sikkerhetsstyring og internkontroll – ansvar i organisasjonen.
 • 13:30 – 14:00 Advokat Rune Tveit – Riisa advokater – Skistar’s forsikringsselskap Hemsedalssak 2, 12 år gammel ulykke utenfor løypa, om saken fra forsikringsselskapets side. Hva kan du ansvarsforsikre. Lagrer du skaderapportene dine.

 • Pause 30 min

 • 14:30 – 15:00 Gjensidige forsikring - Kjersti Ambjørnsen
  Ansvarsforsikring, behandling av skadesaker med eksempler – hva kan forsikringsselskapet bidra med.

 • 15:00 – 16:30 Advokat Felix Reimersadvokatfirma GjessingReimers
  Hva sier loven om ansvar og hvor går grensene for ansvar ved tilrettelegging.
  Viktigheten av dokumentasjon.
  Ansvar utenfor
  åpningstid. Eksempler fra tidligere saker i alpinanlegg.
  Kort om tilrettelegging generelt, som ved randonee, frikjøring og sykling mv.
  Gjennomgang sp
  ørsmål/eksempler fra medlemmene.

 • 16:45 – 17:45 «Livsfarlig rolleforståelse» - Morten Kjellesvig
  Inspirasjonsforedrag om kulturbygging - «Kvalitet, Kultur og Yrkesstolthet»
  Morten har bakgrunn som pilot fra Luftforsvaret og SAS, han har arbeidet med flysikkerhet siden 1987
  og v
  ært med i 11 havarikommisjoner. Han har en MSC i Air Safety Management fra City University of London.

Mulighet for besøk I Pool club eller fysisk fostring - Vi bytter fra arbeidsklær til «fjellpent»

19:00 Drink og erfaringsutveksling blant gode kolleger med lave skuldre
19:15 Middag i hyggelige omgivelser på FYRI

Dag 2 Frokost fra kl 07:30

 • 08:30 – 09:30 Når krisen rammer - Sigbjørn Aanes (styremedlem) og Nuria Gørrisen - FirstHouse
  Kriseberedskap- og krisehåndtering. Gode verktøy mediehåndtering og, viktigheten av å være godt forberedt. Forskjellen på god og mindre god håndtering – og hva det har å si for omdømmet.
 • 09:30 – 10:15 Innføring av den nye skaderapporteringen – hvorfor lage skaderapport?
  Camilla Sylling Clausen og Mikael Børter-Erichsson – DayTwo

  Kaffepause

 • 10:30 – 11:30 Mads Mørch og Rune Slettemark – skadeforebyggende arbeide i praksis
  Fra enkel informasjon til gjesten, til utfordringer i forhold til vanskelighetsgrader, løyper, markeringer, skilt og konkrete eksempler på hva slags sikringstiltak man bør velge i de ulike situasjonene.

 • 11:30 – 12:00 Ansvar og roller Espen Egseth – Nordia Law
  Gjelder det andre regler for store/små kommersielle anlegg eller frivillige/ideelle anlegg/idrettsklubber? Hvem sitter med det formelle ansvaret? Hva gjør du hvis du møter utfordringer med ansatte/frivillige/dugnadsarbeidere som ikke følger sikkerhetsinstrukser? Andre praktiske utfordringer med implementering og utføring av sikkerhetsrutiner etc.? Åpning for spørsmål og utvekling av erfaring, «best practice».

12:00 Lunsj -
13:00 Sykkelgjengen møtes til oppstartsmøte for bransjeveileder – eget møterom