Skader i alpinanlegg

Foto: Ola Matsson
Bransjeforeningen følger utviklingen av skader gjennom et utvalg medlemmer. Skadepotensialet for alpine aktiviteter knytter seg først og fremst til egen adferd. Det er altså mer unntaksvis at årsaken til skaden lar seg henføre til andre skiløpere eller til anlegget. I slike tilfeller dreier det seg om kollisjoner med andre skiløpere, at annen skiløpers oppførsel forårsaker skaden, eller et for dårlig skadeforebyggende arbeid fra anleggets side.

Statistikk viser at en alpinist som står på ski 4 dager i sesongen kan stå på ski i 275 år før det statistisk inntreffer en skade til legebehandling.

Omkring 85% av alle skader skyldes at skiløperen faller selv, 8% er kollisjon mellom personer og 3% er kollisjon med gjenstand. 

Kne og benskader er mest vanlig med 16% fulgt av håndledd med 15%. Også her har det vært relativt små endringer gjennom årene.