Skipatruljens oppgaver


En skipatruljevirksomhet er en viktig del av sikkerhetsarbeidet i et alpinanlegg. Ved siden av å drive førstehjelp, har skipatruljen oppgaver som å passe på at Alpinvettreglene følges, være beredskap ved heisstans, sette i verk sikringstiltak og kontrollere og vedlikeholde disse.

Det vil være forskjellige behov for til rettelegging av skipatruljetjeneste. Noen anlegg har egne ansatte som leverer avansert medisinsk behandling, mens noen dekker behov basert på dugnad og frivillige organisasjoner.

Kommunelegen har det juridiske ansvaret for førstehjelpstjenester som blir levert av alle former for skipatruljetjeneste og de krav som ligger i produktkontrolloven.

Det er videre nødvendig at anleggets førstehjelpsberedskap knyttes opp til den lokale legeberedskapen på en velfungerende måte og dekker de krav som ligger til redningberedskap i Taubaneloven.

Eksempler på skipatruljens oppgaver.

  • Se etter endringer, farer og uforutsette forhold, og markere ved behov med staur, tau, nett eller skilt.
  • Etterse at sikringstiltakene er iht. sikringsplan og skiltplan som å påse at skilt og nett er fri for snø.
  • Førstehjelp ved skade.