Skaderapportering

Foreningen tilbyr fra sesongstart 2022 sine medlemmer et eget digitalt elektronisk skaderapporterings system for å kartlegge og lagre skader som oppstår i alpinanlegg.

Den digitale skaderapporteringstjenesten er tilgjengelig gratis for bruk gjennom medlemskap i foreningen. Mer informasjon om tjenesten kan man finne på foreningens intranett. 

Skaderapporteringsløsningen vil også dekke det behovet anlegget har for trygg arkivering av skadene, og mulighet for anlegget til å føre statistikk over alle egne skader i anlegget. Ansvarlige for anlegget kan kartlegge skader over tid og gjøre skadereduserende tiltak basert på dette.

Tjenesten er utviklet av det norske selskapet DayTwo på oppdrag fra bransjeforeningen. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra Innovasjon Norge.