Juridisk bistandBransjeforeningen jobber mye med juridiske problemstillinger knyttet til retningslinjer, drift, ansvar og sikkerhet i alpinanlegg og vi bistår medlemmene i mange typer saker. Gjennom mange år har vi bygget opp bred kompetanse og et godt samarbeide med våre dyktige advokater.

Felix Reimers driver advokatfirmaet GjessingReimers. Hans spesialitet er varemerker, patenter og design, samt relaterte felt, som illojal konkurranse, forretningshemmeligheter og markedsføring. Han jobber både med kontroversielle og ikke-kontroversielle saker. Felix har lang prosesserfaring, og han har møterett i Høyesterett.

Felix er i tillegg en ivrig skikjører og sykkelentusiast. Foreningen har jobbet med Felix i flere år, og i mange saker. En av de viktigste sakene var i Høyesterett i 2018 da man fikk en dom som omhandlet skikjørers aktsomhetsansvar.

Espen Egseth fra Nordia Law har samarbeidet med foreningen i mange år og kjenner bransjen og de typiske «bransjesakene» godt.

Espen kan bistå innen de fleste forretningsjuridiske områder hva gjelder bl.a. tilsyn, forsikring, kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, anskaffelser, tomtefeste, plan- og bygg, GDPR, markedsføring, finansiering, (retts)tvister etc.

Nordia Law har samarbeidskontorer i nesten alle europeiske land. Med våre gode kontakter i utlandet kan vi derfor også bistå i internasjonale saker.