Liten eller stor, folkehelse, sysselsetting og næringsutvikling er viktige innfallsvinkler for bransjearbeidet. Bransjen favner mange hensyn og interesser og skianleggene varierer fra å være den store hjørnesteinsbedriften i bygda til å være kveldstilbudet i nabolaget. Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner er bransjeorganisasjonen for norske fjelldestinasjoner og alpinanlegg i Norge. Viktige temaer for foreningen er sikkerhet, både i skiheisen og i bakken, å sikre gode rammebetingelser for bransjen, og " få flere på ski - oftere".

Bransjeforeningen for skiheiser ble først stiftet i desember 1969 under navnet Norske Ski- og Fjellheisers Forening. I 1993 ble det etablert et heltidssekretariat og i 2003 fikk man navnet Alpinanleggenes Landsforening. ALF har vært en av de eldre alpin-landsforeningene i Europa og har god og kontinuerlig dialog med bransjeforeningene i Norden og alpelandene. Foreningen jobber også aktivt for å øke bevisstheten omkring det arbeid som legges ned hos våre medlemmer hele året rundt. Destinasjonsutvikling, også i sommerhalvåret, har blitt viktigere for næringen de seneste årene.


Våre prosjekter

Våre prosjekter

I tillegg til de faste arbeidsoppgavene våre jobber vi med en rekke prosjekter. Dette er prosjekter av både kortvarig og langvarig karakter og noen bærer preg av å være ad hoc organisert, mens andre er mer stratgiske. Her er et utdrag av noen av de mer langsiktige prosjektene.