Rekruttering

I Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner jobber vi kontinuerlig med å øke interessen for alpin skikjøring gjennom ulike aktiviteter og samarbeid. Målet er å få flere til å stå på ski, nye skigjester fra inn og utland. Vi ønsker også å øke antall skidager blant de som allerede står på ski. Sammen med alle våre medlemmer og samarbeidspartnere initierer vi, og gjennomfører, ulike tiltak og aktiviteter for å gavne dette.

Når det gjelder bredderekruttering innenlands så har vi  nåen større satsing under utarbeidelse. Et tiltak som mange kjenner til og som eksemplifiserer arbeidet godt er «Åpen bakke» som har vært et samarbeid med Norges Skiforbund og DNB i mange år. Aktiviteten bestått av en dag med gratis skikjøring for «alle» (opp mot 100 000 dagskort) i de fleste av våre medlemsanlegg lansert gjennom en Tv-kampanje med kjente skiprofiler som har frontet alpint og snowboard som aktivitet.

Gjennom samarbeidet med DNB om Åpen Bakke ble også Alpinanleggenes rekrutteringsfond lansert. I 2019 kom det inn 1,2 millioner kroner i fondet. Hele 31 anlegg fikk tildelinger fra fondet.