Bransjens møteplasser


Årlige faste utdanninger i regi av foreningen er: 

- Driftslederkurs for skitrekk og stolheis 
- Skipatruljekurs 
- Parkbyggerkurs
- Preppekurs (kurs i dokumentert opplæring for førere av prepareringsmaskiner)

Øvrige kurs og seminarer arrangeres etter behov. Eksempelvis har vi arrangert kurs om snølegging, sikkerhetsstyring, krisehåndtering, ledersamlinger, seminar om service- og destinasjonsutvikling, støtteordninger, energiforbruk og annen type bransjekunnskap og inspirasjonsforedrag.

Kursene og samlingene holdes over hele landet, gjerne hos et medlem eller på en større fjelldestinasjon eller i Oslo for lett tilgjengelighet for medlemmene. Noen kurs krever et stort anlegg, for eksempel preppekurs der vi er avhengige av mange maskiner, eller skipatruljekurs der vi jobber sammen med prehospitale tjenester og erfarne skipatruljer.

Vi oppfordrer medlemmene til å komme med ønsker og innspill om behov for nye og andre typer kurs og samlinger.

Aktivitetskalender 2022 - 2023

  • VINTER 2023
  • HØST 2022