Nye digitale kurs for ledere og driftsledere i alpinanlegg

Nye digitale driftslederkurs og lederkurs er lansert

Kursene er klare for påmelding, og nå kan dere kan ta driftslederutdanning på mobilen eller PC, der dere er i landet!

Her kan dere se en video med Tor i Trysil som har vært testperson på stolheis kurset, og en video med nestleder Odd fra Alpinco som kommer med en anbefaling.

Kursene er å regne som dokumentert opplæring - utdanningen er ikke lenger sertifisert av Statens Jernbanetilsyn, ref. endring i Taubaneloven fra 1 juli 2023.

Praktisk informasjon, påmelding og priser

Beregnet tidsbruk per kurs vil være svært individuelt. Man kan ta deler etter behov, og avslutte og fortsette som man vil. Innholdet i kursene er basert på kompetansekravene fra SJT samt tidligere kursmateriell.  Tidligere fysiske kurs varighet var 4-5 dager for stolheis og 2-3 dager for skitrekk, full undervisningsdag. Nytt av året er et eget lederkurs for ledere med ansvar for driftsledere i skianlegg.

Etter gjennomført kurs vil deltagerne motta et kompetansebevis fra oss.
På kompetansebeviset må det fremkomme hvor kursdeltageren har utført praksisperioden, og dette skal dokumenteres av nærmeste leder i anlegget.

Vi anbefaler at alle leser Taubaneloven og Taubaneforskriften før man gjennomfører kurset. Der er det mange viktige emner å sette seg inn i for alle som driver skiheis, både driftspersonell, driftsledere og de som har det overordnede ansvaret, daglig ledere, styreledere i idrettsklubber osv.

Tor fra Hafjell har gjennomført kurset. Han sier:

- Jeg synes det var et nyttig og lærerikt kurs. Video med forklaring / prating veldig bra. Jeg ser det at dette er også nyttig for dem som har tatt kurset for mange år siden. Lett å sitte for seg selv og ta det når man har tid. Men føler at det beste er å holde koken når man først starter med et kurs.

Med vennlig hilsen
Tore Grønn

Attensi


Priser og påmelding:

  • NYTT : Delkurs tilgjengelig for ledere, styreledere, styremedlemmer, daglig ledere med ansvar i foretaket, idrettsklubber mfl. 
    Her vil man komme gjennom regelverkskompetanse, ledelse og drift: Pris 4900,- Lenke til påmelding her

Mer om kompetansekravene fra Statens Jernbanetilsyn kan leses her. (nyttig!)

Veiledninger for driftsledere fra SJT finner du her.

Mer informasjon fra SJT om sertifiseringsordningen og endringene i Taubaneloven kan leses her.

Abonner gjerne på nyhetsbrev fra SJT og nyhetsbrev fra bransjeforeningen for å holde deg oppdatert.

Har dere spørsmål?
Kontakt oss gjerne! post@alpinogfjell.no

Foreningen ønsker å rette en stor takk til Gjensidige forsikring ved Lasse Vold og Taubaneteknikk ved Lars Stemnoe for finansiell og faglig bistand i utviklingen av de nye kursene.