Samarbeidspartnere

Foto: Myrkdalen


Foreningen vår har mange samarbeidspartnere og god dialog med assosierte medlemmer. Norges Skiforbund, Brettforbundet, NIG, DNS og våre svenske kolleger i SLAO er noen av de vi samarbeider med i ulike spørsmål.

Vi er også medlem i de internasjonale skiheisorganisasjonene FIANET og O.I.T.A.F. og foreningen er assosiert medlem i den internasjonale skipatruljeorganisasjonen FIPS. Deltakelse i bransjefora og samarbeid er viktig for å finne gode løsninger på felles utfordringer.

Gjennom foreningens medlemskap I Norsk Reiseliv har vi muligheten til å være med å påvirke og sikre gode rammevilkår for hele reiselivet. I 2021 var det her naturligvis særlig fokus på kompensasjonsordninger, refusjons og bestillingsvilkår samt samlet press fra reiselivet på Regjering og øvrige politikere for å oppnå forståelse for den krevende situasjonen næringen stod i. Nå står vi sammen om behov for økt rekruttering, økte midler til utenlandsmarkedsføring, strømstøtteordninger mv. Generalsekretæren ble i 2021 valgt som styremedlem i foreningen, og sitter i en periode på 2 år.

Foreningen er også medlem av NHO Reiseliv, og også gjennom dette medlemskapet har vi muligheten til å belyse noen av de utfordringene medlemmene og næringene våre står i. NHO har en tydelig og klar klar i saker som omhandler reiselivet.