Skiløpere og snowboardere skal kjenne til Alpinvettreglene. Det er derfor viktig at disse er synlig oppslått i anlegget. Reglene er internasjonale og ble i sin tid utarbeidet av FIS.

Fordi de fleste av skadene i alpinanleggene er selvforskyldt, vil det være av avgjørende betydning for å få redusert antall skader at skiløpere/snowboardere får den nødvendige informasjon om Alpinvettreglene og at anlegget påser at disse følges. Alpinvettreglene gjelder for alle som benytter nedfartene eller tilrettelagt terrengpark/parkelement. Skilt er tilgjengelig for bestilling på bransjeforeningens Intranett via alpinogfjell.no

Kjøreregler i parker

Innkjørsler til parker må utformes og markeres tydelig, slik at brukerne av anlegget i god tid forstår at de er på vei mot og inn i en park. Med bakgrunn i at snowboardere har et noe annet kjøremønster, har Alpin og Fjell utarbeidet egne skilt som et supplement til Alpinvettreglene. En eller flere slike bør settes opp i anlegget ved inngangen til terrengparken. Mer om sikring og merking av parker er tilgjengelig her i en snowparkmanual utarbeidet i samarbeide med Brettforbundet, Norges Skiforbund og Alpin og Fjell.

Reglene er som følger

Foto: Kraftex


1. Ansvar for å unngå skade

Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski-/snowboardutstyret og du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.

2. Avpass farten etter forholdene

Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær og føreforhold og trafikk.

3. Vikeplikt

Hvis du kommer bakfra, har du ansvar for å kjøre på en slik måte at du ikke utsetter andre for kollisjon.

4. Forbikjøring og utforkjøring

Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.

5. Starte, kjøre inn eller svinge oppover i nedfarten

Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. Stopp i nedfarten

Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig.

7. Til fots i nedfarten
Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. Respekter skilt og markeringer. Følg skilting, merking og anvisninger.

9. Hjelp ved ulykker

Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe.

10. Identifikasjon

Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Ikke stopp i nedfarten

Hold orden på utstyret

Ikke gå i nedfarten

Avpass farten etter forhold og ferdigheter

Kjør uten fare for deg selv eller andre