Politikk og rammebetingelser

Foreningen jobber kontinuerlig med å påvirke rammebetingelsene for våre medlemmer. Eksempler er prosjekter som kan påvirke energipriser, smitteverntiltak, mva-satser, sikkerhetskrav mfl. Noen prosjekter og temaer følger vi kontinuerlig, mens andre blir mer ad-hoc preget og er brennhett en kortere periode.

Temaer som ble spesielt løftet av medlemmer på sist årsmøte var mva-satser og krav og ansvarliggjøring av sikkerhet knyttet til alpin aktivitet. Den siste tiden har vi hatt betydelig engasjement og fokus på kostnadsnivået knyttet til energi og strøm. Vi har som også jobbet med et høringssvar til et nytt skatteforslag som vil berøre utleie av senger, og vi er snart i mål med en ny bransjestandard for ansvar og sikkerhet i alpine nedfarter.

Høstens tema er energi og strømkostnader. Vi har skrevet til våre ministre i regjering, lokalpolitikere og i media om at det er mange i alpinbransjen som ser behovet av gode strømstøtteordninger, når vi nå går mot vinter i dagen situasjon. 

Administrasjonen og styrets arbeidsgruppe har under pandemien jobbet tett på våre helsemyndigheter, kommuneleger og Regjeringen, der vi fikk gjennomslag for flere kompensasjonsordninger og bransjetilpasninger for støtteordninger gjennom både Kulturdepartementet, Næringsdepartementet og Finansdepartemente. Gjennom vår tette dialog med FHI og Helsedirektoratet bidro vi til til at skianleggene fikk lov å ha drift i vinter, under ellers svært strenge tiltak i andre aktiviteter nasjonalt. Vi jobbet fokusert sammen med våre medlemmer, mot lokal og riksdekkende media i krisetiden, og fikk bred og viktig synlighet. Bransjen vår fikk en posisjon og synlighet som vi også har nytte av fremover når vi nå har andre viktige politiske og økonomiske rammevilkår på agendaen.

Vi har tett dialog med Statens Jernbanetilsyn, og der sitter med i en høringsgruppe som arbeider med den videre utviklingen av driftsledersertifiseringen som er ute på høring. Her følger vi prosessen tett, og vurderer sammen med SJT hvordan det videre utdanningsløpet skal legges opp og hvem som evt skal foreta videre sertifisering av driftsledere for skiheis. Prosessen skal være klar våren 2023.

Eksempler på ulike høringssvar ser du under her.