Ansvar og sikkerhet - høstens viktigste dager!

De senere årene har alpinanlegg og andre aktivitetsbaserte bransjer opplevd økt fokus på ansvar og sikkerhet, og vi har sett flere saker i rettssystemet. Bransjeforeningen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner jobber nå frem en revidert versjon av "bransjestandard for ansvar og sikkerhet". Nåværende utgave fra 2005, har vært bransjens veileder og hjelp i praktisering av lover og regler, sikring og merking. Heftet har vært henvist til i flere dommer og forsikringssaker.

For å sikre at våre medlemmer har oppdatert kunnskap om hva som er førende for det sikkerhets- og skadeforebyggende arbeidet, arrangerer vi nå et to-dagers seminar på Hotel FYRI i Hemsedal 17-18 oktober. 

Program

Dag 1

11:15 Lunsj ved ankomst

 • 12:30 – 12:50 Innledning – Camilla

Skadeforebyggende arbeide og sikkerhetskultur – hvorfor revidert bransjestandard for alpine nedfarter, litt om endringer og krav i tiden. Tenk om det var ditt ansvar!

 • 12:50 – 13:30 Andreas Smith-Erichsen (styremedlem) - Skistar Hemsedal
  Hemsedalsak 1 - «Tiltalt og ansvarlig» – når en skade ender opp i retten.
  Viktighet av dokumentasjon, rutiner, sikkerhetsstyring og internkontroll – ansvar i organisasjonen.
 • 13:30 – 14:00 Advokat Rune Tveit – Riisa advokater – Skistar’s forsikringsselskap Hemsedalssak 2, 12 år gammel ulykke utenfor løypa, om saken fra forsikringsselskapets side. Hva kan du ansvarsforsikre. Lagrer du skaderapportene dine.

 • Pause 30 min

 • 14:30 – 15:00 Gjensidige forsikring - Kjersti Ambjørnsen
  Ansvarsforsikring, behandling av skadesaker med eksempler – hva kan forsikringsselskapet bidra med.

 • 15:00 – 16:30 Advokat Felix Reimersadvokatfirma GjessingReimers
  Hva sier loven om ansvar og hvor går grensene for ansvar ved tilrettelegging.
  Viktigheten av dokumentasjon
  .
  Ansvar utenfor åpningstid.
  Eksempler fra tidligere saker i alpinanlegg.
  Kort om tilrettelegging generelt, som ved randonee, frikjøring og sykling mv.
  Gjennomgang spørsmål/eksempler fra medlemmene.

 • 16:45 – 17:45 «Livsfarlig rolleforståelse» - Morten Kjellesvig
  Inspirasjonsforedrag om kulturbygging - «Kvalitet, Kultur og Yrkesstolthet»
  Morten har bakgrunn som pilot fra Luftforsvaret og SAS, han har arbeidet med flysikkerhet siden 1987 
  og vært med i 11 havarikommisjoner. Han har en MSC i Air Safety Management fra City University of London.

Mulighet for besøk I Pool club eller fysisk fostring

Vi bytter fra arbeidsklær til «fjellpent»

19:00 Drink og erfaringsutveksling blant gode kolleger med lave skuldre

19:15 Middag i hyggelige omgivelser på FYRI

Dag 2

Frokost fra kl 07:30

 • 08:30 – 09:30 Når krisen rammer - Sigbjørn Aanes (styremedlem) og Nuria Gørrisen - FirstHouse
  Kriseberedskap- og krisehåndtering. Gode verktøy mediehåndtering og, viktigheten av å være godt forberedt. Forskjellen på god og mindre god håndtering – og hva det har å si for omdømmet.
 • 09:30 – 10:15 Innføring av den nye skaderapporteringen – hvorfor lage skaderapport?
  Camilla Sylling Clausen og Mikael Børter-Erichsson – DayTwo

  Kaffepause

 • 10:30 – 11:30 Mads Mørch og Rune Slettemark – skadeforebyggende arbeide i praksis
  Fra enkel informasjon til gjesten, til utfordringer i forhold til vanskelighetsgrader, løyper, markeringer, skilt og konkrete eksempler på hva slags sikringstiltak man bør velge i de ulike situasjonene.

 • 11:30 – 12:00 Ansvar og roller Espen Egseth – Nordia Law
  Gjelder det andre regler for store/små kommersielle anlegg eller frivillige/ideelle anlegg/idrettsklubber? Hvem sitter med det formelle ansvaret? Hva gjør du hvis du møter utfordringer med ansatte/frivillige/dugnadsarbeidere som ikke følger sikkerhetsinstrukser? Andre praktiske utfordringer med implementering og utføring av sikkerhetsrutiner etc.?
  Åpning for spørsmål og utvekling av erfaring, «best practice».

 • 12:00 Lunsj -
 • Sykkelgjengen møtes til oppstartsmøte for bransjeveileder – eget møterom

  Mulighet for guidet tur i Hemsedals nye sykkelløyper – interessepåmelding kommer.

Hvem kan delta?

Det viktig at alle med ansvar hos våre ulike typer medlemmer deltar. Store og små alpinanlegg, kommersielle og ideelle anlegg, og andre aktivitetsbedrifter. Seminaret er aktuelt for styreledere, styremedlemmer, eiere, driftsledere, ledere for skipatrulje, HMS ansvarlige og andre som kan ha nytte av en oppdatering på gjeldende regelverk og krav. Ansvarlige for sommeraktiviteter som sykling vil også finne relevans i seminaret.

Har du spørsmål eller innspill er du velkommen til å ta kontakt med oss på 22464660 eller mail post@alpinogfjell.no

Pris med alle måltider, foredrag og overnatting -
enkeltrom
4900,-

Pris hele seminaret med alle måltider, foredrag og overnatting -
dobbeltrom
per person 4500,-

Pris hele seminaret med alle måltider, foredrag
UTEN overnatting
per person 3400,-

OBS begrenset antall plasser! Påmelding HER