Webinar om energikostnader i alpinanlegg

Dagens kraftpriser og kraftmangel bekymrer alle som må produsere snø i sine skianlegg til vinteren. Norges Skiforbund og Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner inviterer derfor til et miniseminar om temaet. Målet med seminaret er;

  1. Å gi innspill og kunnskap til den enkelte om hvordan situasjonen kan håndteres
  2. Å etablere grunnlag for et videre arbeid for å redusere skianleggenes energikostnader

Målgruppe: alle som eier eller arbeider med skianlegg og/eller snøproduksjon, uavhengig av type og størrelse.

Tema som berøres vil blant annet være;

  1. Hvordan dagens strøm- og nettariffer fungerer, og slår ut for den enkelte
  2. Praktiske og kortsiktige grep for å redusere energibruk og kostnader
  3. Langsiktige grep for å redusere skianleggenes energikostnader

OBS! Vi ønsker et nyttig seminar, og ber derfor i påmeldingsskjema i forkant om konkrete spørsmål og tema som bør tas opp. Gi også innspill om du ønsker å bidra med innlegg. Frist for spørsmål/tema/innspill er 19. august.

Påmelding kan gjøres fram til møtestart.
Agenda vil sendes ut tidlig september.

NB! Norges Skiforbund og Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner arbeider også med de regulatoriske rammevilkår som påvirker skianleggenes energikostnader. Dette vil det orienteres kort om i seminaret.