Sikkerhet i fokus

Det er mye arbeid som gjøres i et alpinanlegg før heisen slås på om morgenen. Preppingen gjør vi etter stengetid, på kvelds- og nattestid. Heisene gjennomgås hver morgen ved hjelp av driftsdagbøker, og nedfarter sjekkes i henhold til sikringsplaner og sikkerhetsstyringsmanualer.

Norske alpinanlegg, nedfarter og heiser er underlagt tilsyn og kontroll, akkurat som andre forbrukertjenester og produkter. De to hovedtilsynsmyndighetene for alpinanlegg er Statens Jernbanetilsyn (SJT) for oppfart/heis og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) for nedfart.

Tilsynsmyndigheter

  • Statens Jernbanetilsyn (SJT)

    SJT er tilsynsorgan for norske taubaner. Tilsynets rolle er i første rekke å være en pådriver for sikkerhet. Alle som jobber med taubane har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter og Norge må også følge internasjonale regler, som for eksempel EØS-avtalen. SJT stiller krav om kontroll i form av et sikkerhetsstyringssystem, det vil si et system for internkontroll som gjelder sikkerhet. Dokumentasjon av hva som er gjort av vedlikehold er for eksempel en del av sikkerhetsstyringssystemet. Driftsdagbøker og system for å registrere uønskede hendelser er også en del av sikkerhetsstyringssystemet. Et innarbeidet sikkerhetsstyringssystem skal sørge for at sikkerheten er god hver dag året rundt, og ikke bare den eller de dagene tilsynet er på besøk.

  • Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)

    DSB er tilsynsmyndighet for sikkerheten i alpine nedfarter. DSB gjennomfører ved behov tilsynsaksjoner i alpinanlegg. Hensikten med tilsynsaksjoner er å kartlegge hvordan alpinanleggene ivaretar sikkerheten til forbrukerne gjennom systemer for internkontroll og om de følger regelverket. i 2018 gjennomførte DSB en større tilsynsaksjon ved flere alpinanlegg: "Hovedinntrykket etter tilsynsaksjonen er at alpinanleggene har god kompetanse når det gjelder sikringstiltak og praktisk tilrettelegging for sikkerhet. Alle hadde et aktivt forhold til sikkerhetsarbeid i nedfartene og en praktisk tilnærming til å løse sikkerhetsutfordringer, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB. "