Våre medlemmer
206 alpinanlegg i Norge er medlemmer i foreningen. Disse representerer om lag 98% av heiskortomsetningen i Norge. Anleggene varierer stort i størrelse og de er spredt utover hele landet. Vi  kategoriserer medlemmene og deler opp i 4 medlemskategorier.  På denne måten kan vi møte de ulike behovene hos medlemmene på best mulig måte. Det er mange utfordringer som er like om du er stor eller liten, men også mye som er ulikt. 

  • Alpinanlegg som er ideelt drevet
  • Alpinanlegg som er kommersielt drevet
  • Destinasjonssselskaper
  • Leverandørmedlemmer

Medlemmene hører også til under ulike departementer. De ideelle alpinanleggene svarer under Kulturdepartementet mens de kommersielle svarer under Næringsdepartementet. I felles politiske spørsmål kan det også være Klima- og Miljødepartementet, Finansdepartementet eller Samferdselsdepartementet som svarer ut ulike spørsmål for foreningen som støtteordninger, eller ulike former for rammebetingelser.

Fjelldestinasjoner som har en stor andel alpin turisme, er en viktig eksportnæring som gir store ringvirkninger i kommunene. De største markedsfører seg i utlandet og har en økende andel utenlandske skiturister. I dag har vi 8 destinasjonsselskaper som medlemmer.

Til slutt har vi en egen kategori med rundt 60 leverandører som er leverandørmedlemmer hos oss. Disse betaler en årsavgift og får tilgang til medlemslister for direkte kommunikasjon. Flere av de viktigste leverandørmedlemmene våre bistår med kompetanseheving og råd for bærekraftig utvikling.