Våre medlemmer
220 alpinanlegg i Norge er medlemmer i foreningen. Disse representerer om lag 98% av heiskortomsetningen i Norge. Anleggene varierer stort i størrelse og de er spredt utover hele landet. Vi  kategoriserer medlemmene og deler opp i 4 medlemskategorier.  På denne måten kan vi møte de ulike behovene hos medlemmene på best mulig måte. Det er mange utfordringer som er like om du er stor eller liten, men også mye som er ulikt. 

  • Alpinanlegg som er ideelt drevet
  • Alpinanlegg som er kommersielt drevet
  • Destinasjonssselskaper
  • Leverandørmedlemmer

Medlemmene hører også til under forskjellige departementer. De ideelle alpinanleggene svarer under Kulturdepartementet mens de kommersielle svarer under Næringsdepartementet.

Bransjeforeningen har som ambisjon at alle de aktuelle store fjelldestinasjonsselskapene skal være med i foreningen. Destinasjoner som har en stor andel alpin turisme, som er eksportnæringer og markedsfører seg i utlandet. I dag har vi 8 destinasjonsselskaper som medlemmer.

Til slutt har vi en egen kategori med rundt 60 leverandører som er leverandørmedlemmer hos oss. Disse betaler en årsavgift og får tilgang til medlemslister mm.